Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Mình tròn, đuôi dẹp, đầu ngang
Ở bên nước Sở, lại sang nước Tề.
(Là gì?)