Câu đố về động vật:

Con gì bé tí
Chăm chỉ suốt ngày
Bay khắp vườn cây
Tìm hoa kiếm mật.
(Là con gì?)