Hai nam sinh đang nói chuyện rì rầm. Một áo dài ở gần đó la lên:

 - Mấy người nói chuyện nghe mệt lỗ tai quá!

 - Ủa, người ta nói chuyện nhỏ mà, đâu có làm phiền gì lỗ tai của bạn?

 - Thì tại mấy người nói nhỏ quá, tôi ráng nghe mà không rõ nên mệt tai chớ sao nữa!

 - À ra thế!