Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Mênh mông sông nước hàng hàng
Vịnh nào thêm sắc cho chàng gà ri?