– Tại sao em của bạn cứ khóc suốt ngày thế?- Một cô bé hỏi bạn.
 
– Có gì lạ chứ? Nếu bạn không có răng, không có tóc, không biết đi, không biết nói, vệ sinh cũng phải người khác phục vụ thì bạn có khóc không hả?
 
 
***
Nhanh hơn cả ý nghĩ
 
Giờ ngủ trưa trong nhà trẻ, Tí và Tèo nằm cạnh nhau rúc ríc, Tí đố:
 
– Này, bạn có biết cái gì xảy ra nhanh nhất quả đất không?
 
– Ý nghĩ chứ còn gì nữa. Vừa mới nghĩ đến “chip chip” là tớ đã rỏ rãi ra rồi!
 
– Sai! “Đái dầm” là nhanh nhất, thậm chí tớ chưa kịp nghĩ thì đã thấy ướt đầm rồi.