Tan trường, cậu tú đuổi them một áo dài:

 - Xin chào "Hằng đẳng thức đáng nhớ" của anh!

 Áo dài ngó rồi quay đi:

 - Xin lỗi, tôi không quen anh.

 - Đúng, không quen, nhưng nhất định bóng hình anh sẽ là "đường trong ngoại tiếp" trái tim em...

 Cô bé quay mặt "xì" một cái rõ dài.

 Ý, em dùng "định lí ngược" trong trường hợp này là không đúng rồi.

 Nhưng cô bé đã vội vào ngõ rẽ rồi quay mặt lại:

 - Xin thôi đi cái bản mặt..."tứ giác lồi"!