Câu đố về vật dụng:

Lúc được cõng, lúc thì đèo
Lúc thì xách, lúc lại đèo trước sau
Là cái gì?