Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Lênh đênh qua cửa sông nào
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm?

Đố là sông gì?