Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Lẫy lừng tiếng “Vạn Thắng Vương”
Cờ lau tập trận làm nên cơ đồ?