Câu đố về vật dụng:

Là vợ chồng giống hệt nhau
Sóng đôi chẳng kẻ trước sau bao giờ
Là đôi gì?