Câu đố về hoa:

Là hoa nhưng gọi nữ trang
Nép mình gắn bó yêu thương nỗi niềm?