Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không sống, không biển, chẳng hồ
Âm thanh róc rách, tựa như tiếng đàn?

Đố là gì?