Câu đố về động vật:

Không phải chân dài
Miệt mài đan lưới
Là con gì?