Câu đố về thực vật, hoa quả:

Khoác ngoài chiếc áo toàn gai
Quả già chia mùi hương bay ngọt ngào.
(Là hoa gì?)