Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Khi trắng bạch, khi đen sì
Khi vàng khi đỏ, khi thì thấp cao.
Gặp cơn gió thổi ào ào
Kéo nhau chạy trốn khác nào ngựa truy.
(Là gì?)