Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Hồng Lĩnh, Hương Tích, chùa nào
Nằm trên núi ấy, bao đời mộng mơ?