Chị lớp mười hỏi em lớp bảy:

 - Mày có ăn bánh mì không?

 - Ăn!

 - Thế có muốn uống nước chanh không?

 - Uống!

 - Sao cái gì mày cũng ăn uống láng hết trơn vậy? Tao hỏi là hỏi vậy thôi, chứ tao biết mày mà trả lời không chắc là bão lụt quá!