Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì nở đúng canh khuya
Ấp e cánh mỏng làm mê lòng người?
(Là hoa gì?)