Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Hoa gì không rễ, không hoa
Lênh đênh mặt biển hết năm, lại ngày?