Năm xưa theo gót hai Bà, đánh tan giặc Hán dựng đền nhớ ơn!

Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Năm xưa theo gót hai Bà
Đánh tan giặc Hán dựng đền nhớ ơn!

Đáp án: Đền thờ Nữ tướng Lê Chân

Nghìn năm lặng lẽ âm thầm, mưa dông, bão tố, sóng gầm nào than, nuôi cho cây trái ngút ngàn, luyện nên vị ngọt chứa chan dâng đời.

Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Nghìn năm lặng lẽ âm thầm
Mưa dông, bão tố, sóng gầm nào than.
Nuôi cho cây trái ngút ngàn
Luyện nên vị ngọt chứa chan dâng đời.
(Là gì?)

Đáp án: Đất

Mình tròn đầu bẹt thật hay, không miệng có lưỡi biết ngay anh chàng, là cái gì?

Câu đố về vật dụng:

Mình tròn đầu bẹt thật hay
Không miệng có lưỡi biết ngay anh chàng
Là cái gì?

Đáp án: Cái cạo râu

Bằng trái cau, lau chau đi trước.

Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Bằng trái cau
Lau chau đi trước.
(Là gì?)

Đáp án: Ngón chân cái

Hết Đà Nẵng, đến Gia Định thành, làm cho giặc Pháp tan tành khắp nơi?

Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Hết Đà Nẵng, đến Gia Định thành
Làm cho giặc Pháp tan tành khắp nơi?

Đáp án: Nguyễn Tri Phương