Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Hai người đứng bắt tay nhau
Chạm trán, chạm đầu mà chẳng chạm chân.
(Là chữ gì in hoa?)