Câu đố về vật dụng:

Hai đầu mà chẳng có đuôi
Nằm nơi lắm nước, nhiều người lại qua
Là cái gì?