Trong trắng thay tuổi học trò
Giữ giùm màu trắng thời ta đến trường
Tà áo nhỏ lượn muôn phương
Cùng ta đi đến con đường công danh
Nay ta khôn lớn trưởng thành
Lòng ta nghĩ chuyện mong manh xa vời
Dù mai xa cách muôn nơi
Đừng quên bạn nhé thuở thời ấu thơ
Thế gian đẹp nhất mặt trời
Đời người đẹp nhất là thời học sinh