Câu đố về các nhạc cụ:

Gọi cây mà chẳng có cành
Những người quân tử sắp ranh chơi cùng.
(Là cái gì?)