Câu đố về đồ vật:

Én thì dệt sắc mùa xuân
Còn em dệt vải sáng, trưa, tối, chiều?