Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Địa đầu giới tuyến nước ta
Thuộc miền cực Bắc, tỉnh là tên chi?