Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền nào nằm ở núi cao
Thờ chàng tuổi trẻ, đánh Ân thuở nào?