Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - ai cũng lặc lè
Bỏ nặng, thêm sắc - ngày hè chói chang
(Là chữ gì?)