Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Đã đến là đến ngập phòng
Bao nhiêu đôi mắt đang không bỗng nhòe
Vui quá khóc, mắt đỏ hoe
Hay là cay đấy, mà "nhà" thế kia
Đã đi là chẳng quay về
Tỏa ra mỏng mảnh, tứ bề mà bay
Làng quê vẫn gặp hằng ngày
(Là gì?)