Câu đố khác:

Cũng nước nhưng thấy đáy sâu.
Thêm mũ trên đầu, sầu nhớ đợi mong
Huyền vô cây lá mọc lên
Nhà tranh mang sắc, liếp phân gió lùa?