Ngày xưa, có hai con mèo tìm thấy một miếng pho mát và cắt ra làm hai để chia nhau. Nhưng khổ nỗi miếng pho mát này lại lớn hơn miếng kia một chút. Con mèo nào cũng đòi ăn miếng to hơn. Sau đó cả hai đồng ý đi đến một con khỉ để nhờ giải quyết.

Khỉ nói, “Hãy yên tâm. Tôi sẽ làm cho cả hai miếng pho mát bằng nhau”. Sau đó khỉ cắn miếng pho mát lớn. Nhưng khỉ cắn hơi nhiều làm cho miếng bên kia trở nên lớn hơn. Vì thế, khỉ lại cắn miếng pho mát lớn kia. Khỉ tiếp tục cắn từng miếng pho mát cho đến khi cả hai miếng trở nên bé xíu.
Thấy vậy, hai con mèo năn nỉ, “Thưa ông! Chúng tôi hài lòng rồi. Xin ông để lại cho chúng tôi hai miếng pho mát còn lại”. 

Con khỉ khôn lanh trả lời: “Đây là tiền công cho tôi để giải quyết vấn đề”. Trong lúc nói câu này, khỉ nhanh tay bỏ hai miếng pho mát còn lại vào miệng.