Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Con gì uốn lượn quanh quanh
Hàng tre rủ bóng, mây xanh soi mình?
(Là con gì?)