Câu đố con gì:

Con gì như mảnh trăng gây
Lên cao nhờ gió chở đầy ước mơ?