Câu đố về động vật:

Con gì lách chách
Hay bắt tìm sâu
Cho cây xanh mầu
Quản đêm khó nhọc?
(Là con gì?)