Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Con gì không mắt, không mồm
Ở giữa biển cả, giận chồm lên cao?

Đố là gì?