Một con Chuột có tính huênh hoang

 Một lần, Chuột rơi bộ xuống giữa một đàn Thỏ. Bọn Thỏ giật mình ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chuột tưởng Thỏ sợ mình. Nó lấy làm đắc ý lắm. Nó nghỉ: so với Thỏ thì Mèo nhỏ hơn. Chắc Mèo phải sợ nó.

 Một hôm, Chuột đến gần bồ thóc. Phía trên bồ thóc, một con Mèo đang kêu ngoao ngoao. Chuột chẳng thèm để ý đến Mèo, định leo thẳng lên bồ thóc.

 Bỗng huỵnh một cái, Mèo nhảy phắt xuống, ngoạm ngay lấy Chuột.