Một con chó lang thang chạy nhầm vào trong một ngôi nhà mà bốn phía đều là những tấm gương soi. Đột nhiên nhìn thấy vô số con chó đồng thời xuất hiện, nó giật nảy mình vội há miệng nhe răng, vừa gầm gừ vừa sủa lên ăng ẳng. Tất cả những con chó trong gương xem ra cũng cực kỳ giận dữ. Con nào con nấy đều trưng ra những bộ mặt hung tợn như muốn lao vào cắn xé nó.
Con chó kia thấy vậy thì sợ hết vía. Nó chẳng biết làm gì khác ngoài việc chạy trốn xung quanh căn phòng. Những con chó kia cũng bắt đầu chạy như muốn đuổi theo nó. Nó chạy mãi, chạy mãi đến lúc sức cùng lực kiệt, ngã lăn ra mà chết.
Con chó thật tội nghiệp! Nếu nó chịu thân thiện ve vẩy chiếc đuôi khi nhìn vào trong gương thì tình cảnh đã khác rồi. Lũ chó trong gương kia chắc chắn sẽ có những hành động thân thiện tương tự để đáp lại nó.