Chuyện của bạn Đức

  Nhá nhem tối, Đức và Hợp mới đi đá bòng về. Đến lối rẽ vào ngõ nhà mình, Hợp ném quả bóng cho Đức: "Cậu cầm lấy bóng nhé!". Thuận chân, Đức liền sút một cú cực mạng về phía Hợp, miệng nói: "cậu cứ giữ lấy!". Bỗng một tiếng "bốp", rồi tiếng kêu thất thanh: "Ối giời ôi!..." và tiếng đỗ vỡ loảng xoảng.

  Đức định thần nình lại, thì ra quả bóng trúng vào một bà già đang gáng hàng từ trong ngõ đi ra. Hợp đã ù té chạy mất hút. Đức nép vào bụi tre đầu ngõ, hồi hộp nghe ngón. Cậu ta càng hoảng hơn khi nhận ra người vừa bị trúng bóng là bà Doanh bán quán ở gốc cây đa đầu làng. Đức chưa biết xử lý ra sao thì có người đi đến hỏi han, nhặt giúp những thứ bị rơ và bà Doanh về nhà...

  Trong bữa cơm tối, Đức định kể với bố mẹ về chuyện đã xảy ra, nhưng rồi lại ngập ngừng... Suốt bữa ăn, Đức nhai và nuốt mà chẳng thấy gì ngon cả!

  Tối hôm đó, Đức đi ngủ sớm mà đầu óc cứ suy nghỉ hoài. Cậu ta hiểu rằng không được trốn tránh trách nhiệm về việc đã gây ra với bà Doanh, nhưng chưa biết sẽ giải quyết ra sao.