Câu đố về vật dụng:

Có mũi không mắt, biết bơi
Không biết lặn ngụp đố người con chi
Là con gì?