Câu đố về vật dụng:

Có hai đầu, chẳng có đuôi
Có một khúc giữa, ngồi chơi vai người
Trời mưa trời nắng vẫn cười
Ung dung gánh cả đất trời quê hương
Là cái gì?