Câu đố về đồ vật:

Có chân mà chẳng biết đi
Quanh năm suốt tháng ở lì một nơi
Đỡ người nằm ngủ thảnh thơi
Còn mình nằm đó, suốt đời lặng im?