Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Châu nào nằm nửa cầu Tây
Trải dài cực Bắc đến vùng Cực Nam