Câu đố về cây:

Cây xanh xanh, lá xanh xanh
Trái vị cay nồng, già đỏ nhỏ xanh?