Câu đố về thực vật:

Cây gì không trái
Lá tròn vị cay
Có sự tích hay
Em hãy kể ngay
Là cây gì?