Câu đố về các nhạc cụ:

Cái này tên gọi là chi
Khi gặp người mất, nỉ non tối ngày?
(Là cái gì?)