Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cái gì bay bổng trời cao
Chở bao nhiêu khách sớm hôm đi về?
(Là cái gì?)