Đầu giờ Toán thầy giáo ra câu đố dành cho cả lớp.
 
- Thầy hỏi các em ăn cắp nhạc thì gọi là gì hả?
 
- Thưa thầy là đạo nhạc ạ!
 
- Thế ăn cắp ý tưởng là gì?
 
- Là đạo ý tưởng ạ!
 
- Ăn cắp thơ gọi là gì?
 
- Là đạo thơ ạ!
 
- Vậy còn ăn cắp răng?
 
-Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau
 
- Các em mở sách hôm nay chúng ta sẽ học bài " đạo hàm"