Câu đố về vật dụng:

Bụng thì võng, lưng thì gù
Cơm ăn hai bữa chẳng thù oán ai
Là cái gì?