Câu đố về thức ăn:

Bánh gì như chiếc bừa cào
Ăn vào béo ngọt, người người đều khen?