Câu đố lịch sử:

Ba tuổi, chưa nói, chưa cười
Cứ nằm yên lặng nghe lời mẹ ru
Chợt nghe nước có giặc thù
Vụt cao mười trượng, đánh quân thù tan xương.
(Là ai?)